kodowanie stron

Zajmujemy się kodowanie stron internetowych do XHTML i CSS na podstawie plików graficznych dostarczonych od Państwa lub na podstawie grafiki stworzonej przez nas.

W tym czasie uzyskujemy poprawny kod w najczęściej używanych przeglądarkach takich jak: Firefox 3+, Internet Explorer 6+ (IE6, IE7, IE8), Opera 10+, Chrome. Strona jest zgodna ze standardami XHTML 1.0 Strict i CSS 3.0 oraz przechodzi poprawnie walidację W3C. Dynamikę na stronię uzyskuję dzięki językowi JavaScript oraz bibliotek takich jak: jQuery, MooTools, Prototype. Zmniejszamy również objętość plików zachowując ich wysoką jakość.